top of page

תקנון אתר רוח ים

תקנון שימוש
ברוכים הבאים ל"רוח ים". האתר שייך לרויטל רבינוביץ' רוט ומנוהל על ידה (להלן: "מנהלת האתר").
באתר תוכלו למצוא מידע על פעילותה וכמו כן לרכוש מוצרים שונים.
האמור בתקנון זה מנוסח בלשון נקבה לשם הנוחיות בלבד והוא מתייחס, כמובן, לבני שני המינים באופן שווה.
תקנון זה מחייב וחל על משתמשת הבוחרת להיכנס לאתר ולעשות בו שימוש כלשהו. לפיכך, הנך מתבקשת לקרוא תקנון זה בקפידה ובמלואו.


ביצוע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מהווה הצהרה מצדך כי קראת תקנון זה, הבנת את הוראותיו והסכמת לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה וכי תקנון זה מהווה הסכם מחייב בינך לבין מנהלת האתר.
הגולשת/הרוכשת באתר מצהירה כי היא מעל גיל 18 ובעלת כשרות משפטית להתקשר עם מנהלת בעלי האתר בהסכם זה.
מנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.


רכישת מוצרים:
תמונות המוצרים באתר מוצגות להמחשה בלבד, יתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל בין המוצר כפי שהוא מוצג באתר לבין המוצר במציאות. מובהר ומוסכם כי מנהלת האתר תשתדל לעשות את מיטב יכולתה כדי להציג בפני הלקוחות תמונות מדויקות ככל האפשר של המוצרים.
מחירי המוצרים באתר אינם כוללים עלות משלוח (שאת עלותו יהיה ניתן לראות מיד עם הזנת הכתובת במעמד הצ'ק אאוט).
מנהלת האתר רשאית בכל עת, לפי ראות עיניה, לשנות את היצע ומגוון המוצרים באתר ולהפסיק לחלוטין את שיווקו ומכירתו של כל מוצר המוצע באתר או להציע מוצרים חדשים.
רכישת המוצרים הינה באמצעות מילוי פרטי ההזמנה ותשלום באמצעות כרטיס אשראי. על המזמינה למסור את כל הפרטים הנדרשים בטופס ההזמנה באופן מדויק ועדכני.
הליך הרכישה יושלם רק לאחר קבלת אישורה של חברת כרטיסי האשראי לעסקת הרכישה.
אישור עסקת הרכישה מותנה בכך שהמוצר אכן קיים במלאי. במידה ומוצר כלשהוא אזל מהמלאי ומסיבה כזו או אחרת אינו נחסם לרכישה באתר, מנהלת האתר תודיע לך על כך ותציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. היה ולא תהיי מעוניינת במוצר חלופי, הזמנתך תבוטל וכרטיס האשראי שלך יזוכה בסכום ההזמנה שבוטלה.


אספקת מוצרים:
מנהלת האתר תדאג לאספקת המוצר שהוזמן לכתובת שנמסרה, ובהתאם לשיטת המשלוח שנבחרה על ידי הלקוחה, בעת ביצוע הרכישה באתר. מועד ההזמנה הנקוב מצוין לצידו של כל מוצר שבאתר. במניין ימי האספקה יחשבו רק ימים א' - ה', לא כולל חגים ערבי חג וחול המועד.
בבחירת אספקה על ידי שליח האספקה תתואם טלפונית עם הלקוח ע"י חברת השילוח.
מנהלת האתר לא תהיה אחראית לאיחורים ו/או לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה כדוגמת תקלות, שביתות, סגר ו/או כתוצאה מכח עליון.
אספקת המוצרים בתשלום דמי ההובלה מוגבלת לתחום שבין העיר דימונה בדרום ועד העיר קריית שמונה בצפון, להוציא ישובים שנמצאים מעבר לקו הירוק או ישובים הנמצאים לתחום הנ"ל, אלא אם כן סוכם עם הלקוחה אחרת, בכפוף לתשלום נוסף ובנוסף למועד האספקה שיסוכם.
מובהר בזאת, כי מוצרים שונים באתר נשלחים באמצעות ספקים שונים ולכן, יתכן כי יגיעו אל הלקוחה במועדים שונים ובצורות משלוח שונות.


ביטול עסקאות והחזרת מוצרים:
מנהלת האתר עושה מאמצים רבים על מנת להבטיח את מכירתם ואספקתם של המוצרים המוצעים באתר לשביעות רצונו של הלקוחה תוך שמירה על איכות מוצר ורמת שירות מקסימלית.
המוצרים באתר, למעט ערכת הקלפים, מודפסים בהתאמה אישית ע"פ דרישת הלקוחה ובכפוף לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010, לא ניתן יהיה להחזיר / להזדכות / להחליף מוצר כזה או אחר, למעט במקרים הבאים:
המוצר הגיע פגום מהותית באופן המונע שימוש בו;
המוצר אינו זהה למוצר שהוזמן (וזאת על פי המתואר באישור ההזמנה המקורי) למעט הבדלי מראה, גוון וגודל כנזכר לעיל;
המוצר לא סופק בתוך פרק זמן של 30 ימים לכל היותר ממועד ההזמנה למעט במקרים בקרות האירועים הנזכרים בסעיף 9 שלעיל.

היה וקרה אחד מהמקרים הנ"ל, תהא הלקוחה רשאית לבטל את הרכישה, להחזיר את המוצר ולקבל זיכוי כספי במחיר ששילמה עבורו וזאת, בכפוף לתנאים המצטברים הבאים: 
הלקוחה הודיעה למנהלת האתר על הפגם במוצר בתוך 24 שעות מרגע קבלת החבילה באמצעות חברת השילוח / נקודת האיסוף.
ביטול העסקה יעשה באמצעות הודעה בכתב אל מנהלת האתר לכתובת הדואר האלקטרוני (revitalvich@gmail.com), הכולל פירוט הסיבה בצירוף תמונה להמחשה.
המוצר יוחזר באריזתו המקורית, כאשר לא נעשה בו שימוש כלשהו וכשהוא שלם וללא פגיעה ו/או נזק. 

מועד הביטול - לקוחה תוכל לבטל את הזמנתה ולבקש החזר כספי בפרק זמן של עד 24 שעות מרגע התשלום, ובתנאי שהפריטים בהזמנה ו/או אחד מהם טרם הועברו לתהליך הייצור (בלא תלות בסטטוס ההזמנה המעודכן לאותו רגע). במצב זה, הלקוחה תחויב בתשלום 5% מערך ההזמנה הכולל.


אחריות ושירות:
על הלקוחה לבדוק את המוצר בעת קבלתו ולדווח לכתובת המייל revitalvich@gmail.com, על כל פגם ו/או אי התאמה של המוצר שסופק למוצר שהוזמן בתוך 24 שעות מרגע קבלת המוצר.

האחריות למוצר מתייחסת לפגמים מהותיים בגוף המוצר ושהינם באחריות היצרן.

כחלק מהאחריות יתוקן או יוחלף המוצר או כל חלק ממנו כתוצאה משימוש בחומרים פגומים או כתוצאה מפגם שנפל ביצור המוצר. ההחלטה האם לתקן את המוצר או להחליפו ו/או לשדרגו תהיה על פי שקול דעתה של מנהלת האתר.

האחריות לא תחול בכל מקרה שהפגם נוצר כתוצאה משימוש במוצר שלא על פי הוראות היצרן ו/או תחזוקה בלתי נאותה של המוצר ו/או שבוצע טיפול כלשהוא במוצר על ידי גורם בלתי מוסמך.

כמו כן לא תחול אחריות במקרה של השחתות מכוונות, נזק בלתי צפוי ו/או כתוצאה מכח עליון.

מימוש האחריות יהיה בהודעה שהלקוח ימסור למנהלת האתר. 

עלויות האריזה והמשלוח של המוצר הפגום ועלות האריזה והמשלוח של המוצר המתוקן או המוחלף - יחולו על מנהלת האתר בלבד, וזאת לאחר שטענת הלקוחה אומתה ואושרה על ידי מנהלת האתר, על פי שיקול דעתה.


אבטחת מידע ופרטיות:
מסירת הפרטים האישיים נעשית על פי רצונה של הלקוחה ובהסכמתה.

מנהלת האתר תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטים שנמסרו ו/או שימסרו על ידי הלקוחה לצורך מעקב פנימי ותקשורת עימה, וכן לשם פנייה עתידית אליה במסגרת דיוור ישיר ו/או אחר, ובכלל זה משלוח מסרים שיווקיים, וזאת באמצעות שימוש באמצעי תקשורת שונים. הלקוחה תהיה רשאית לבקש מהחברה להסירה מרשימת הדיוור בכל עת ובקלות.
מנהלת האתר נוקטת באמצעי זהירות מחמירים על מנת לשמור, ככל האפשר, על המידע המסופק לה מצד הלקוחה ותעשה כל שביכולתה על מנת למנוע גישה של אדם זר למידע זה.

עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה של מנהלת האתר ו/או הנובעים מכח עליון, מנהלת האתר לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שיגרם ללקוחה ו/או למי מטעמה אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.


קניין רוחני:
כל זכויות הקניין (לרבות זכויות יוצרים) באתר זה ובתכנים הכלולים בו, לרבות טקסטים, עיצוב האתר, עימודו, גרפיקה, צילומים, איורים, לוגו, שם האתר, שייכת למנהלת האתר בלבד.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים בלא קבלת רשותה של מנהלת האתר לכך מראש ובכתב.

אין להעתיק או להשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, ואין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בכל פרט אחר המופיע באתר.


דין וסמכות שיפוט:
פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך בעיר חיפה תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית לדון בו.


סוגי משלוחים
עלות משלוח לנקודת איסוף - ‎₪19
החבילה תגיעה לאחת מתוך מאות נקודות החלוקה המפוזרות ברחבי הארץ בתוך פרק זמן של עד 6 ימי עסקים. משקל החבילה המקסימלי, בסוג משלוח זה, הוא 5 ק"ג וגודלה המקסימלי הוא  30X30X30.
סוג משלוח זה כולל מספר מעקב לקבלת עדכונים שוטפים בדבר סטטוס המשלוח.
עלות משלוח עד בית הלקוחה – ‎₪35
החבילה תגיעה עם שליח עד ליעד בתוך פרק זמן של עד 6 ימי עסקים. משקל החבילה המקסימלי הוא 10 ק"ג וגודלה המקסימאלי 80X80X80.
סוג משלוח זה כולל מספר מעקב לקבלת עדכונים שוטפים בדבר סטטוס המשלוח.
בשני המקרים, יתכן עיכוב של עד שני ימי עסקים ליעדים מרוחקים (יישובים מחוץ לקו הירוק, יישובים ברמת הגולן וכדומה).
ערכות הקלפים בלבד נשלחות בדואר רשום עם אישור מסירה ללא עלות. 


תנאי אספקה
זמני מסירה - בימים א'-ה' ב בין השעות 21:00-8:00 ובימי ו' בין השעות 15:00-0800.
יעדים חריגים – עלולים להיות מחויבים בתוספת מחיר של 50% מהעלות הכוללת של המשלוח (המחיר הסופי של המשלוח מחושב בעמוד הצ'ק אאוט מיד לאחר הזנת כתובת היעד המלאה). 
רשימת היעדים החריגים כוללת יישובים מהאזורים: רמת הגולן, איו"ש, בקעת הירדן, עוטף עזה, יישובי המגזר, ערבה ואילת (לרשימת היישובים המלאה).


נזק / פגם – שנגרם לחבילה וכתוצאה מכך נזק לתכולת החבילה, מחויב בדיווח מיידי ולכל המאוחר עד 24 שעות מרגע מסירת החבילה לידי הלקוחה ע"י השליח. אם לא יתקבל דיווח בפרק הזמן הנ"ל, האחריות לתקינות החבילה ותכולתה תפוג.
משלוח עד הבית – יתבצע ע"י חברת השליחויות ויוגבל לשני ניסיונות מסירה לכל היותר ובתיאום טלפוני באמצעות שיחה ו/או הודעת טקסט מראש מול הלקוחה. כל ניסיון נוסף מעבר לאלו יהיה כרוך באישור הלקוחה וחיוב נוסף במחיר משלוח מלא.
נקודות איסוף – החבילה תמתין בנקודת החלוקה שנבחרה ע"י הלקוחה לפרק זמן של 5 ימי עסקים. כמו כן תקבל הלקוחה הודעת סמס על הגעת החבילה לנקודה. במידה והלקוחה לא אספה את החבילה מנקודת החלוקה בתוך 5 ימי עסקים מיום קבלת ההודעה, תוחזר חבילתה למנהלת האתר והלקוחה תחויב בעלות משלוח נוספת.


החזרות
שימי לב כי אין לשלוח חזרה חבילה ללא תיאום מראש ובהינתן סיבה מוצדקת להחזרת הפריטים. 
במעמד תיאום ההחזרה מול נציג מנהלת האתר, תתקבל כתובת למשלוח החבילה. 
יצוין כי הכתובת עשויה להשתנות מפעם לפעם. לכן אין לשלוח חבילה על דעת הלקוחה לכתובת שמופיעה עליה.
 

bottom of page