top of page
8F5B3690 2.jpg
20210221_101420 (1).jpg

סאפ לחיים

מפגש אימוני ממוקד בחתירה על סאפ. במפגש נתבונן על נושא או דילמה שמעסיקה אותך מזווית אחרת – דרך ההתנסות בחתירה על הסאפ. בתחילת המפגש נברר יחד על מה היית רוצה לעבוד או לקדם. לאחר מכן ניכנס אל המים ונלמד שיעור ראשון בחתירה על סאפ. במהלך השיעור נחפש הקשרים בין החוויה ותחושותיך אל הנושא שהבאת עמך. בסיום נאסוף את הדברים על החוף.
משך המפגש שעתיים. כעת במחירי היכרות נוחים!

קוים.png
bottom of page