top of page

רוח ים

לנווט את הספינה שלך בין גלי החיים, בפשטות והנאה

מזמינה אותך לעלות לסיפון

ברוח ים אני מזמינה אותך להיכנס אל הים וגם להכניס את הים אליך, לחדרי הלב והנשמה. לקבל מהים שקט ושלווה, בהירות מחשבה, אומץ ואופטימיות, והרבה הרבה השראה.

אני מוצאת שלנפש ולים הרבה נקודות השקה, וכי ההתמודדות עם האתגרים שהים מציב בפנינו מקבילה הרבה פעמים להתמודדויות החיים. אני מזמינה אותך להשתמש בהתמודדויות האלה, ובעוצמות ובאנרגיה של הים כדי לצמוח, להתפתח ולהירפא. 

 

כל אלה יכולים לעבור אליך מתוך חוויות ימיות אימוניות של חתירה בסאפ והפלגות, מקלפי השראה וממוצרי השראה ימיים.

Untitled design_edited.png
8F5B3224 2.jpg
קוים.png

רויטל רבינוביץ' רוט

אז איך ניתן ללמוד ולהתפתח בים?

מתחילים בלקפוץ למים! חווים חוויה ימית, מתבוננים בה ובעצמנו בתוכה ומשליכים אל חיינו היומיומיים. נותנים לעצמנו לשהות במרחב הימי, מתבוננים בו ולוקחים ממנו השראה.

קוים.png